Jeugdpark Lissevoort

De Gemeente Nuenen wil spelen en bewegen bevorderen en vraagt bewoners om daarover mee te denken. In Nuenen-Noord is nu een locatie aangewezen voor een permanente speel- en beweegvoorziening, inclusief jongerenontmoetingsplek (12-20 jaar). Wij laten jongeren én de buurt meepraten over Jeugdpark Lissevoort.

_in opdracht van: gemeente Nuenen
_waar: Nuenen
_wanneer: lopend
_met: LEVgroep Nuenen

Dromen vangen

We wilden jongeren spreken over wat zij zouden willen in het nieuwe Jeugdpark. Daarvoor hebben we eerst met een klein groepje jongeren een plan gemaakt. Hoe, waar en wanneer moeten we zijn om andere jongeren te ontmoeten? Welke vormgeving en welke taal gebruiken we?

Dat plan voerden we uit: voorzien van een kruiwagen vol popcorn en een basketbal-dromenpilaar spraken we op vier momenten met ruim tachtig Nuenense jongeren over wat zij graag zouden zien gebeuren op Jeugdpark Lissevoort. 

Input van de buurt

Niet alleen de toekomstige gebruikers, de jongeren, hebben ideeën over het jeugdpark. We organiseerden een avond voor de omwonenden. Zo kunnen we ook hun zorgen en wensen meenemen in het plan.

Sámen een vette plek maken

De volgende stap is om een ontwerp te maken, op basis van de dromen van de jongeren en de aandachtspunten uit de buurt. Ook dat doen we samen. Tijdens een levendige bijeenkomst  met jongeren en coachende buurtbewoners werkten we samen aan een ‘vlekkenplan’ voor Jeugdpark Lissevoort. Wat zou ongeveer waar kunnen komen? Met dit plan gaat nu een ontwerpbureau aan de slag dat gespecialiseerd is in ontwerp voor outdoor-en speelplekken. Zij zetten het om naar een uitvoeringsplan.

Bijvangst

Vraag je mensen naar een bepaalde plek, dan komen er altijd meer verhalen los. Hier maakt de buurt zich ongerust over de verkeerssituatie rondom het plan. Er is daarom parallel door Gemeente Nuenen een verkeersonderzoek gedaan. Naast een ontwerp voor het Jeugdpark wordt nu ook een voorstel voor aanpassing van de verkeerssituatie gepresenteerd aan de raad van Gemeente Nuenen.