Jeugdpark Lissevoort

De Gemeente Nuenen wil spelen en bewegen bevorderen en vraagt bewoners om daarover mee te denken. In Nuenen-Noord is nu een locatie aangewezen voor een permanente speel- en beweegvoorziening, inclusief jongerenontmoetingsplek (12-20 jaar). Wij laten jongeren én de buurt meepraten over Jeugdpark Lissevoort.

_in opdracht van: gemeente Nuenen
_waar: Nuenen
_wanneer: lopend
_met: LEVgroep Nuenen

Dromen vangen

We wilden jongeren spreken over wat zij zouden willen in het nieuwe Jeugdpark. Daarvoor hebben we eerst met een klein groepje jongeren een plan gemaakt. Hoe, waar en wanneer moeten we zijn om andere jongeren te ontmoeten? Welke vormgeving en welke taal gebruiken we?

Dat plan voerden we uit: voorzien van een kruiwagen vol popcorn en een basketbal-dromenpilaar spraken we op vier momenten met ruim tachtig Nuenense jongeren over wat zij graag zouden zien gebeuren op Jeugdpark Lissevoort. 

Input van de buurt

Niet alleen de toekomstige gebruikers, de jongeren, hebben ideeën over het jeugdpark. We organiseerden een avond voor de omwonenden. Zo kunnen we ook hun zorgen en wensen meenemen in het plan.

Sámen een vette plek maken

De volgende stap is om een ontwerp te maken, op basis van de dromen van de jongeren en de aandachtspunten uit de buurt. Ook dat doen we samen. Een aantal jongeren heeft zich gemeld om mee te doen en zij werken samen met een aantal buurtbewoners die helpen als ontwerp-coach. Zo gaan we dromen omzetten in een plan!